Μοτοποδηλάτου κατηγορία ΑΜ (50cc) αν έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου
 
 
Αν έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου, για την έκδοση άδειας μοτοποδηλάτου πρέπει να γίνουν τα εξής: 
 
 
Δικαιολογητικά
 
( 3 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας
Δίπλωμα αυτικινήτου
Κόστος παραβόλων
Θεωρητικά μαθήματα
 
Περιλαμβάνουν 1 βιβλία
Ερωτηματολόγιο Νο 2
Σύνολο 11 ώρες θεωρητικών μαθημάτων
 
 
Πρακτικά μαθήματα
 
Περιλαμβάνουν 14 ώρες το λιγότερο, βασικής εκπαίδευσης