Δίπλωμα νταλίκας

Προϋποθέσεις

  • O υποψήφιος πρέπει να έχει δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Γ, για την απόκτηση της άδειας οδήγησης νταλίκας.

Δικαιολογητικά

  • ( 4 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
  • Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας
  • Δίπλωμα κατηγορίας Γ
  • Κόστος παραβόλων

Θεωρητικά μαθήματα

  • Δεν έχει θεωριτικά μαθήματα

Πρακτικά μαθήματα

  • Περιλαμβάνουν 8 ώρες το λιγότερο, βασικής εκπαίδευσης