Απώλεια ή κλοπή του διπλωματος σας

Δικαιολογητικά

  • ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
  • Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας
  • ΑΦΜ
  • Κόστος παραβόλων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση που η απώλεια της άδειας οδήγησης οφείλεται σε κλοπή οχήματος, ή σε μερική κλοπή οχήματος ( διάρρηξη ), ή σε καταστροφή του οχήματος από φωτιά ή πλημμύρα, αποδεδειγμένα από έγγραφα της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή πυροσβεστικής, δεν απαιτείται, η προσκόμιση του παραβόλου των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα, της παραγράφου 4 των δικαιολογητικών.