Μετατροπή επαγγελματικής άδειας σε ερασιτεχνική

Προϋποθέσεις

  • Να γίνει μετατροπή (2) μήνες προ λήξης του διπλώματος

Δικαιολογητικά

  • ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
  • Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας
  • ΑΦΜ
  • Κόστος παραβόλων