Ανανέωση της άδειας του διπλωματος σας

Επαγγελματικές άδειες

  • Ανα πέντε (5) έτοι απο την απόκτηση της πρώτης άδειας, γίνεται η ανανέωση της άδειας

Ερασιτεχνικές άδειες

  • Η ανανέωση σε ερασιτεχνικές άδειες γίνεται, γίνεται μετα το 65έτος της ηλικίας

Δικαιολογητικά

  • ( 4 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
  • Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας
  • Δίπλωμα
  • ΑΜΚΑ
  • Κόστος παραβόλων