Μοτοποδήλατο κατηγορία ΑΜ (50cc) χωρίς άλλο δίπλωμα
 
 
Αν είναι το πρώτο σου δίπλωμα (χωρίς να υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου) για την έκδοση άδειας μοτοποδηλάτου ΑΜ (50cc) πρέπει να γίνουν τα εξής: 
 
 
Προϋποθέσεις
 
O υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του και μία ημέρα για την απόκτηση της άδειας οδήγησης. Σημείωση ο ανήλικος υποψήφιος τελειώνοντας την κατηγορία ΑΜ (50cc) , για την έκδοση της Β Κατηγορίας (αυτοκινήτου) ή μεγαλήτερης κατηγορίας μοτοσυκλέτας σε Α1 ή Α2 ή Α   ΔΕΝ   ξανά δίνει Σήματα
 
 
Δικαιολογητικά
 
( 6 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας
ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου)
ΑΜΚΑ
Κόστος παραβόλων
Θεωρητικά μαθήματα
 
Περιλαμβάνουν 2 βιβλία
Ερωτηματολόγιο Νo 1
Ερωτηματολόγιο Νo 2
Σύνολο 32 ώρες θεωρητικών μαθημάτων
 
 
Πρακτικά μαθήματα
 
Περιλαμβάνουν 14 ώρες το λιγότερο, βασικής εκπαίδευσης