Μοτοσυκλέτα κατηγορία Α1 (≤25KW) αν έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου


Αν έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου, για την έκδοση άδειας μοτοσυκλέτας πρέπει να γίνουν τα εξής: 


Δικαιολογητικά

  • ( 3 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
  • Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας
  • Δίπλωμα αυτικινήτου
  • Κόστος παραβόλων

Θεωρητικά μαθήματα

  • Περιλαμβάνουν 1 βιβλία
  • Ερωτηματολόγιο Ν2
  • Σύνολο 11 ώρες θεωρητικών μαθημάτων


Πρακτικά μαθήματα

  • Περιλαμβάνουν 10 ώρες το λιγότερο, βασικής εκπαίδευσης