Μοτοσυκλέτα κατηγορία Α (απεριόριστου κυβισμού) αν έχεις άλλο δίπλωμα


Αν είναι το πρώτο σου δίπλωμα (και υπάρχει δίπλωμα πχ αυτοκινήτου) για την έκδοση άδειας μοτοσυκλέτας πρέπει να γίνουν τα εξής: 

Δικαιολογητικά

  • ( 3 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
  • Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας
  • Δίπλωμα αυτοκινήτου
  • Κόστος παραβόλων

Θεωρητικά μαθήματα

  • Περιλαμβάνουν 1 βιβλία
  • Ερωτηματολόγιο Ν2
  • Σύνολο 11 ώρες θεωριτικών μαθημάτων

Πρακτικά μαθήματα

  • Περιλαμβάνουν 10 ώρες το λιγότερο, βασικής εκπαίδευσης