Μοτοσυκλέτα κατηγορία Α (απεριόριστού κυβισμού) αν δεν έχεις άλλο δίπλωμα


Αν είναι το πρώτο σου δίπλωμα (χωρίς να υπάρχει δίπλωμα πχ αυτοκινήτου) για την έκδοση άδειας μοτοσυκλέτας πρέπει να γίνουν τα εξής: 


Προϋποθέσεις

 • O υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και μία ημέρα για την απόκτηση της άδειας οδήγησης.


Δικαιολογητικά

 • ( 6 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
 • Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας
 • ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου)
 • ΑΜΚΑ
 • Κόστος παραβόλων

Θεωρητικά μαθήματα

 • Περιλαμβάνουν 2 βιβλία
 • Ερωτηματολόγιο Ν1
 • Ερωτηματολόγιο Ν2
 • Σύνολο 32 ωρών μαθημάτων

Πρακτικά μαθήματα

 • Περιλαμβάνουν 10 ώρες το λιγότερο, βασικής εκπαίδευσης