Μοτοσυκλέτα κατηγορία Α (Απεριόριστου κυβισμού) αν έχεις Α1 κατηγορία έως 125cc

Για την έκδοση άδειας μοτοσυκλέτας κατηγορίας Α πρέπει να γίνουν τα εξής: 


Προϋποθέσεις

  • Άδειας οδήγησης κατηγορίας Α1 έως 125cc να έχει εκδοθεί πρίν το Μάρτιο του 2002

Δικαιολογητικά

  • ( 3 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
  • Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας
  • Δίπλωμα
  • Κόστος παραβόλων

Θεωρητικά μαθήματα

  • Δεν έχει θεωριτικά μαθήματα

Πρακτικά μαθήματα

  • Περιλαμβάνουν 4 ώρες, βασικής εκπαίδευσης