Άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου 50cc

Απευθύνεστε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και στα ΚΕΠ.

Δικαιολογητικά

  1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης αυτοκινήτου από την υπηρεσία που εκδίδει την άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου
  2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Α.Φ.Μ
  4. (2) έγχρωμες φωτογραφίες
  5. Παράβολο Μ.Τ.Σ. 3 Ευρώ και 6 ένσημα ΕΛ.ΑΣ. 3 Ευρώ (όταν περάσετε τις εξετάσεις)
  6. Διπλότυπο Δημοσίου Ταμείου 7,40 Ευρώ (εφόσον περάσετε τις εξετάσεις για την παραλαβή της άδειας οδήγησης)