Άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου 50cc

Απευθύνεστε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και στα ΚΕΠ.

Δικαιολογητικά

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  2. Α.Φ.Μ
  3. Πιστοποιητικό οφθαλμίατρου και παθολόγου που είναι συμβεβλημένοι με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Συγκοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
  4. (2) έγχρωμες φωτογραφίες
  5. Υπεύθυνη δήλωση και των δύο γονέων (σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος, 16 ετών και άνω) με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής ότι συναινούν για την έκδοση της άδειας οδήγησης
  6. Διπλότυπο Δημοσίου Ταμείου 7,40 Ευρώ (εφόσον περάσετε τις εξετάσεις για την παραλαβή της άδειας οδήγησης)
  7. Ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 3 Ευρώ και ΜΤΣ 3 Ευρώ (εφόσον περάσετε τις εξετάσεις για την παραλαβή της άδειας οδήγησης)
  8. Παράβολο από την Εθνική Τράπεζα 90 Ευρώ.(πληρωμή γιατρών
  9. * Η αξία του διπλοτύπου καθορίζεται σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων