Λεωφορείο κατηγορία Δ (Χωρίς Π.Ε.Ι) Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας και χωρίς επαγγελματικό δίπλωμα κατηγορίας Γ, έχοντας όμως δίπλωμα κατηγορίας Β (ερασιτεχνικό). 

Προϋποθέσεις

 • O υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και μία ημέρα και να έχει δίπλωμα ΙΧ (Β Κατηγορίας), για την απόκτηση της άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ.

Δικαιολογητικά

 • ( 6 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
 • Δίπλωμα ΙΧ
 • Ταυτότητα
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • Κόστος παραβόλων

Θεωρητικά μαθήματα

 • Περιλαμβάνουν 1 βιβλία
 • Ερωτηματολόγιο Ν5
 • Σύνολο 7 ώρες θεωριτικών μαθημάτων

Πρακτικά μαθήματα

 • Περιλαμβάνουν 10 ώρες το λιγότερο, βασικής εκπαίδευσης