Λεωφορείο κατηγορία Δ (Με Π.Ε.Ι) Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας και έχοντας επαγγελματικό δίπλωμα κατηγορίας Γ.

Δικαιολογητικά

  • ( 6 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
  • Δίπλωμα κατηγορίας Γ
  • Ταυτότητα
  • Κόστος παραβόλων

Θεωρητικά μαθήματα

  • Περιλαμβάνουν 1 βιβλία
  • Ερωτηματολόγιο Ν5
  • Σύνολο 7 ώρες θεωριτικών μαθημάτων

Εξέταση Π.Ε.Ι

  • Εξέταση Π.Ε.Ι (Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας) στο υπουργείο Επικοινωνιών & Μεταφορών αναφορά θεωριτικής εκπαίδευσης

Πρακτικά μαθήματα

  • Περιλαμβάνουν 6 ώρες το λιγότερο, βασικής εκπαίδευσης