Φορτηγό κατηγορία Γ (Χωρίς Π.Ε.Ι) Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας 

Προϋποθέσεις

 • O υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και μία ημέρα για την απόκτηση της άδειας οδήγησης.

Δικαιολογητικά

 • ( 6 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
 • Δίπλωμα ΙΧ
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • Κόστος παραβόλων
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

Θεωρητικά μαθήματα

 • Περιλαμβάνουν 1 βιβλία
 • Ερωτηματολόγιο Ν4
 • Σύνολο 7 ώρες θεωριτικών μαθημάτων

Πρακτικά μαθήματα

 • Περιλαμβάνουν 10 ώρες το λιγότερο, βασικής εκπαίδευσης