Φορτηγό κατηγορία Γ (Με Π.Ε.Ι) Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας 

Προϋποθέσεις

 • O υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και μία ημέρα και να έχει δίπλωμα ΙΧ (Β Κατηγορίας) για την απόκτηση της άδειας οδήγησης.

Δικαιολογητικά

 • ( 8 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
 • Δίπλωμα ΙΧ
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • Κόστος παραβόλων

Θεωρητικά μαθήματα

 • Περιλαμβάνουν 1 βιβλία
 • Ερωτηματολόγιο Ν4
 • Σύνολο 7 ώρες θεωριτικών μαθημάτων

Εξέταση Π.Ε.Ι

 • Εξέταση Π.Ε.Ι (Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας) στο υπουργείο Επικοινωνιών & Μεταφορών αναφορά θεωριτικής εκπαίδευσης

Πρακτικά μαθήματα

 • Περιλαμβάνουν 10 ώρες το λιγότερο, βασικής εκπαίδευσης