Αυτοκίνητο κατηγορία Β Αν δεν έχεις άλλο δίπλωμα


Αν είναι το πρώτο σου δίπλωμα (και δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα) για την έκδοση άδειας αυτοκινήτου πρέπει να γίνουν τα εξής: 

Προϋποθέσεις

  • O υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και μία ημέρα για την απόκτηση της άδειας οδήγησης.

Δικαιολογητικά

  • ( 6 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
  • Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας
  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ, σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος. 
  • Κόστος παραβόλων

Θεωρητικά μαθήματα

  • Περιλαμβάνουν 1 βιβλία
  • Ερωτηματολόγιο Ν1
  • Σύνολο 21 ώρες θεωριτικών μαθημάτων

Πρακτικά μαθήματα

  • Περιλαμβάνουν 20 ώρες το λιγότερο, βασικής εκπαίδευσης