Αυτοκίνητο κατηγορία Β Αν έχεις άλλο δίπλωμα (Μοτοσυκλέτα)


Αν είναι το πρώτο σου δίπλωμα (και υπάρχει άλλο δίπλωμα πχ Μοτοσυκλέτας) για την έκδοση άδειας αυτοκινήτου πρέπει να γίνουν τα εξής: 

Δικαιολογητικά

  • ( 3 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
  • Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας
  • Δίπλωμα
  • Κόστος παραβόλων

Θεωρητικά μαθήματα

  • Δεν υπάρχουν θεωριτικά μαθήματα

Πρακτικά μαθήματα

  • Περιλαμβάνουν 16 ώρες το λιγότερο, βασικής εκπαίδευσης